logo Geometriai alapismeretek Ponthalmazok Gyakorlás Egyenes és részei Gyakorlás Egyenesek kölcsönös helyzete Gyakorlás Síkbeli alakzatok,sokszögek Gyakorlás A kör és részei Gyakorlás A testek Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Geometriai alapismeretek

 

A geometria pontokkal, vonalakkal, síkidomokkal és testekkel foglalkozik. Ebben a részben megismerkedünk az alap fogalmakkal, melyeket a későbbiekben használni fogunk.

A geometria szó eredetileg földmérést jelentett. Az elnevezés a görög gea (föld) és a metrum (mérés) szavakból származik. A geometria kezdetei az egyiptomi és a mezopotámiai birodalom idejére nyúlnak vissza.

A geometriát az ókori görögök tették tudománnyá. Először az ógörög filozófusok foglalkoztak vele. A Kr. e. VI. században élt Thalesz az elsők között volt, akinek néhány geometriai bizonyítása máig fennmaradt.

A geometria tudományos alapjait Euklidesz görög matematikus teremtette meg Kr. e. 300 körül.

A geometria ma leginkább elfogadott rendszerét David Hilbert német matematikus dolgozta ki a XIX. század végén.