logo Egész számok Egész számok értelmezése Gyakorlás Egész számok ellentettje Gyakorlás Egész számok abszolut értéke Gyakorlás Egész számok összeadása Gyakorlás Egész számok kivonása Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Egész számok

Az ókori görögök és az arabok nem használtak negatív számokat.

Az ókori Kínában már megkülönböztették a negatív számokat. Eltérő színnel jelölték a természetes számokat és a nem természetes számokat. Az indiaiak Kr. u. 700-ban az adósságok jelölésére már használták a negatív számokat. Úgy jelölték őket, hogy a szám fölé egy pontot írtak.

Ismeretink szerint az indiai matematikus és csillagász Brahmagupta volt az első, aki szabályokat alkotott a negatív számok összeadására, kivonására, szorzására és osztására.

A XVI. században a kereskedelem fellendülése miatt szükség volt a bevételek és hiányok könyvelésére. Ezért kezdett elterjedni a negatív számok használata.

A német Michael Steifelnél 1544-ben már a matematikában is megjelennek a negatív számok. Azokat abszurd (értelmetlen, képtelen) számoknak nevezte el. A 0-nál kisebb számként jelölte: pl. -2 jelölése 0-2. Jelölése manapság: Z