logoTermészetes számok Helyiértéktáblázat Gyakorlás Számok írása és olvasása Gyakorlás Számok helye a számegyenesen Gyakorlás Természetes számok kerekítése Gyakorlás Természetes számok sorbarendezése Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Természetes számok kerekítése

Ha a kerekítés helyét követő számjegy 0; 1; 2; 3; 4 akkor lefelé kerekítünk. A számjegyeket a kerekítés helyén változatlanul hagyjuk, tőle jobbra pedig mindenhová 0-t írunk.

Ha a kerkítés helyét követő számjegy 5; 6; 7; 8; 9 akkor felfelé kerekítünk. A kerekítés helyén lévő számjegyet 1-gyel növeljük, tőle jobbra mindenhova 0-t írunk.

Lehet másképp is gondolkodni!

Nézzük meg a számnak a számszomszédait és amelyikhez közelebb van, az a kerekítése.

Például:

4567

tízes számszomszédai a 4560 és a 4570. A 4570-hez közelebb van a számegyenesen, ezért a tízesre való kerekítése 4570.

Százas számszomszédai a 4500 és a 4600. A 4600-hoz közelebb van, ezért az ezresre kerekített értéke 4600.