logoTermészetes számok Helyiértéktáblázat Gyakorlás Számok írása és olvasása Gyakorlás Számok helye a számegyenesen Gyakorlás Természetes számok kerekítése Gyakorlás Természetes számok sorbarendezése Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Számok írása, olvasása, helyesírása

A számok olvasásához először bővítsük ki a helyiérték-táblázatot.

milliárd

millió

ezer

száz

tíz

egy

száz

tíz

egy

száz

tíz

egy

száz

tíz

egy

5

3

0

0

6

7

8

5

4

2

0

A többjegyű számokat hátulról hármas csoportokra bontjuk, ahogy a táblázatban is látható.

Balról jobbra csoportonként kiolvassuk a számokat és hozzámondjuk az oszlop tetején látható feliratot.

Írásban a csoportok közé kötőjelet írunk.

Fontos: 2000-ig a számokat egybeírjuk!! 2000 után hármas csoportokban kötőjellel!

Nézzük a példánkat:

ötvenhárommilliárd-hatmillió-hétszáznyolcvanötezer-négyszázhúsz