logoTermészetes számok Helyiértéktáblázat Gyakorlás Számok írása és olvasása Gyakorlás Számok helye a számegyenesen Gyakorlás Természetes számok kerekítése Gyakorlás Természetes számok sorbarendezése Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Számok helye a számegyenesen

A természetes számokat számegyenesen ábrázoljuk, szemléltetjük.

A számegyenes készítésének lépései:

A számegyenest a számok összehasonlításához is jól lehet használni.

Nézzük milyen fogalmakkal találkozhatunk:

a szám egyenlő 2

szám = 2

a szám nagyobb, mint 2

szám > 2

a szám nagyobb vagy egyenlő 2 (legalább 2; minimum 2) 

szám ≥ 2

a szám kisebb, mint 2

szám < 2

a szám kisebb vagy egyenlő 2 (legfeljebb2 ; maximum 2) 

szám ≤ 2

a szám nagyobb mint 2, de kisebb mint 7

2 < szám < 7

a szám nagyobb mint 2, de kisebb vagy egynlő mint 7

2 < szám ≤ 7