logoTermészetes számok Helyiértéktáblázat Gyakorlás Számok írása és olvasása Gyakorlás Számok helye a számegyenesen Gyakorlás Természetes számok kerekítése Gyakorlás Természetes számok sorbarendezése Gyakorlás Gyakorló feladatok a teljes témakörben Mit tudok?

Helyiérték-táblázat

Ebben a részben ismételjük át, amit a helyiérték-táblázatról tanultunk korábban.
Bővítsük ki a táblázatunkat nagyobb számokra is.

A tízes számrendszerben 10 számjegy segítségével bármilyen szám leírható.

Ezeket a számjegyeket a helyiérték-táblázatba beírva mást és mást érnek.

Nézzünk egy példát: 56804 = ötvenhatezer-nyolcszáznégy

A számjegyek

5

6

8

0

4

helyi értéke

tízezres

ezres

százas

tízes

egyes

alaki értéke

5

6

8

0

4

valódi értéke

50000

6000

800

0

4

Az 5 számjegynek (alaki érték) a tízezres helyiértéken 5 · 10000 = 50000 a valódi értéke.

A 6 számjegynek (alaki érték) az ezres helyiértéken  6 · 1000 = 6000 a valódi értéke.

A számokat több formában is felírhatjuk:

Számjegyekkel : 56804

Betűkkel írva: ötvenhatezer-nyolcszáznégy

Helyiérték szerint bontva összegalakban:              5 tízezres + 6 ezres + 8 százas + 4 egyes

5 · 10000 + 6 · 1000 + 8 · 100 + 4 · 1

50000 + 6000 + 800 + 4